Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2024 r.

 1. Uchwała Nr XLIX/340/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032
  PDFUchwała Nr XLIX_340_24 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032.pdf (1,03MB)
  PDFUchwała Nr XLIX_340_24 - wynik głosowania.pdf (180,83KB)
   
 2. Uchwała Nr XLIX/341/24 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
  PDFUchwała Nr XLIX_341_24 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 r.pdf (600,97KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_341_24 - wynik głosowania.pdf (179,03KB)
   
 3. Uchwała Nr XLIX/342/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.
  PDFUchwała Nr XLIX_342_24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.pdf (333,61KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_342_24 - wynik głosowania.pdf (179,17KB)
   
 4. Uchwała Nr XLIX/342/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.
  PDFUchwała Nr XLIX_343_24 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2026.pdf (680,59KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_343_24 - wynik głosowania.pdf (180,97KB)
   
 5. Uchwała Nr XLIX/344/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci uczniów i osób dorosłych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
  PDFUchwała Nr XLIX_344_24 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego na lata 2024-2028.pdf (465,59KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_344_24 - wynik głosowania.pdf (181,01KB)
   
 6. Uchwała Nr XLIX/345/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jemielnica na lata 2024 – 2026
  PDFUchwała Nr XLIX_345_24 w sprawie programu wspierania rodziny na lata 2024 - 2028.pdf (650,60KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_345_24 - wynik głosowania.pdf (180,15KB)
   
 7. Uchwała Nr XLIX/346/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP
  PDFUchwała Nr XLIX_346_24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.pdf (195,19KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_346_24 - wynik głosowania.pdf (179,16KB)
   
 8. Uchwała Nr XLIX/347/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice
  PDFUchwała Nr XLIX_347_24 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowi Wsi Gąsiorowice.pdf (194,03KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_347_24 - wynik głosowania.pdf (180,18KB)
   
 9. Uchwała Nr XLIX/348/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica
  PDFUchwała Nr XLIX_348_24 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf (196,00KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_348_24 - wynik głosowania.pdf (179,56KB)
   
 10. Uchwała Nr XLIX/349/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Naprzód Jemielnica"
  PDFUchwała Nr XLIX_349_24 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ludowemu Klubowi Sportowemu Naprzód Jemielnica.pdf (196,84KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_349_24 - wynik głosowania.pdf (180,70KB)
   
 11. Uchwała Nr XLIX/350/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwała Nr XLIX_350_24 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (440,09KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_350_24 - wynik głosowania.pdf (180,13KB)
   
 12. Uchwała Nr XLIX/351/24 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
  PDFUchwała Nr XLIX_351_24 w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach.pdf (193,63KB)
  PDFUchwała Nr XLIX_351_24 - wynik głosowania.pdf (179,59KB)