Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż y Pożarnej w Strzelcach Opolskich (zakup samochodu).
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.pdf
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż y Pożarnej w Strzelcach Opolskich (pokrycie kosztów szkolenia)
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich2.pdf
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy.pdf
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.pdf
   
 7. Podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.pdf
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  PDFProjekt uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony .pdf
 9. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Jemielnica z realizacji zadań zakresu wspierania rodziny za 2021 r.
  PDFSprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. .pdf