Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników .pdf
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według kompetencji
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r..pdf
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Apelu Rady Gminy Jemielnica, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  PDFProjekt uchwały w sprawie „Apelu Rady Gminy Jemielnica, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej .pdf