Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXVI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r..pdf
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2020 r.pdf
   
 4. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Opaleniec).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Opaleniec).pdf
   
 5. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Dąbrówka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Dąbrówka).pdf

   
 6. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Dziewkowice).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Stara Kolonia).pdf
   
 7. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Wapienna).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Wapienna).pdf
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Referendum Ludowe)
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Poparcie Rządy Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego)
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji2.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadania mu statutu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.pdf
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jemielnica.pdf