Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 14.12.2020 r..pdf
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie szczególowego sposóbu swiadczenia usług.pdf
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.pdf
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021-2025.pdf
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jemielnica na lata 2021 – 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny, w Gminie Jemielnica na lata 2021-2023.pdf
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021.pdf
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec)
  PDFProjekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec.pdf
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec)
  PDFProjekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec..pdf
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budzetu na 2021 r..pdf