×
Wyszukaj w serwisie

Gospodarka

Położenie gminy w sąsiedztwie silnych ośrodków przemysłowych w Strzelcach Opolskich i Gliwicach przyczyniło się do łączenia zatrudnienia w rolnictwie z pracą w innych sektorach, głównie w przemyśle. Podstawowe źródło dochodów dla prawie 40% użytkowników indywidualnych gospodarstw stanowi działalność poza rolnicza, w tym dla połowy z nich hodowla i uprawy gruntów nie stanowią aktywności zarobkowej. Zaledwie około 30% mieszkańców gminy utrzymuje się głównie z pracy na własnej ziemi o słabych klasach gruntów, przeważnie V i VI klasy. W zależności od wielkości gospodarstwa kształtują się profile produkcji. Gospodarstwa małe, nie posiadające w dyspozycji dużych powierzchni łąk, pastwisk i gruntów ornych specjalizują się w tuczu trzody chlewnej. Gospodarstwa średnie prowadzą głównie produkcję roślinną, często uzupełnioną hodowlą bydła i trzody.

Położenie gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast województwa opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe, zwłaszcza dla dużych i średnich gospodarstw specjalistycznych, ukierunkowanych na: ogrodnictwo, sadownictwo, uprawę ziół i roślin przemysłowych oraz firm zajmujących się przetwórstwem. Istotnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy może stać się gospodarka leśna oraz związany z nią przemysł drzewny.


Liczba wyświetleń podstrony: 31370