Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa odwodnienia obrębu skrzyżowania ulic Wolności i Szkolnej w miejscowości Gąsiorowice

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (491,47KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (518,30KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,33MB)


PDFSIWZ.pdf (15,20MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (7,46MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (79,25KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (272,17KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,80KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (69,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (320,47KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (268,47KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (365,50KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (192,92KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (390,31KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SWIZ - Uchwała Nr XV.162.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 18.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (866,41KB)