Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja V

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
  PDFProjekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Centawa.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Centawa.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.pdf

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica luty.pdf

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.
  PDFProjekkt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Antoni Drzyzga.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.
  PDFProjekkt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Urszuli Kałka.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r..pdf

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r..pdf

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf