Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja III

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Jem zdrowo” na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania.pdf

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium.pdf

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały wsprawie zasad zwrotu wydatków.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica.pdf