×
Wyszukaj w serwisie
  • >
  • >

Przyroda i turystyka

Gmina Jemielnica charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska naturalnego. Lasy i łąki zajmują łącznie około 70% jej obszaru. Drzewostan tworzy głównie bór świeży sosnowy. Gatunki liściaste najliczniej reprezentuje brzoza. Występują również domieszki świerka, dębu, buka i olszy. Lasy obejmują całą północną część gminy. Tworzą zwarty kompleks leśny wchodzący w skład obszaru chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Lasy te są pod względem florystycznym jednymi z najciekawszych w województwie opolskim.

Grunty zawierające duże ilości wapna są miejscem występowania rzadkich roślin: storczyków, sasanek oraz niektórych dzwonków. Spotkać również można chronione paprocie (długosz królewski) oraz widłaki.

Fauna jest reprezentowana m.in. przez: sarny, jelenie europejskie, daniele, zaskrońce, żmije zygzakowate, tygrzyki paskowane, padalce oraz bociany, żurawie, zimorodki.

Gmina Jemielnica charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska naturalnego. Lasy i łąki zajmują łącznie około 70% jej obszaru. Drzewostan tworzy głównie bór świeży sosnowy. Gatunki liściaste najliczniej reprezentuje brzoza. Występują również domieszki świerka, dębu, buka i olszy. Lasy obejmują całą północną część gminy. Tworzą zwarty kompleks leśny wchodzący w skład obszaru chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Lasy te są pod względem florystycznym jednymi z najciekawszych w województwie opolskim.

Grunty zawierające duże ilości wapna są miejscem występowania rzadkich roślin: storczyków, sasanek oraz niektórych dzwonków. Spotkać również można chronione paprocie (długosz królewski) oraz widłaki.

Fauna jest reprezentowana m.in. przez: sarny, jelenie europejskie, daniele, zaskrońce, żmije zygzakowate, tygrzyki paskowane, padalce oraz bociany, żurawie, zimorodki.
Gmina Jemielnica charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska naturalnego. Lasy i łąki zajmują łącznie około 70% jej obszaru. Drzewostan tworzy głównie bór świeży sosnowy. Gatunki liściaste najliczniej reprezentuje brzoza. Występują również domieszki świerka, dębu, buka i olszy. Lasy obejmują całą północną część gminy. Tworzą zwarty kompleks leśny wchodzący w skład obszaru chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Lasy te są pod względem florystycznym jednymi z najciekawszych w województwie opolskim.

przyroda001.jpeg Grunty zawierające duże ilości wapna są miejscem występowania rzadkich roślin: storczyków, sasanek oraz niektórych dzwonków. Spotkać również można chronione paprocie (długosz królewski) oraz widłaki.
Fauna jest reprezentowana m.in. przez: sarny, jelenie europejskie, daniele, zaskrońce, żmije zygzakowate, tygrzyki paskowane, padalce oraz bociany, żurawie, zimorodki.
 

Chronione obiekty i obszary przyrodnicze:

przyroda002.jpeg

Poza niewątpliwie ciekawą przyrodą gmina posiada wysokie walory turystyczne. Przez jej obszar przechodzi szlak Cystersów, który powstał przed kilkoma laty z inicjatywy Rady Europy. Stolica gminy jest jedną z jego stacji. Na terenie Śląska trakt łączy klasztory w: Jemielnicy, Kamieńcu Ząbkowickim, Henrykowie, Bardzie, Krzeszowie, Lubiążu i Trzebnicy.
przyroda003.jpeg Sieć klasztorów cysterskich rozciąga się przez całą Europę od Portugalii do Polski. Podążając tym szlakiem w Jemielnicy można zobaczyć zabytkowy zespół klasztorny Cystersów, jego historyczny układ przestrzenny, kościół w Centawie oraz inne obiekty objęte rejestrem lub ewidencją wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 

Sieć klasztorów cysterskich:

przyroda004.jpeg

Chronione obiekty i obszary kulturowe:

przyroda005.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 41174