Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXII

 1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDF1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
 2. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  PDF2. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDF3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDF4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf
 5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  PDF6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.pdf
 7. Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
  PDF7. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf
 8. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
  PDF8. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica.pdf
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf
 10. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf