×
Wyszukaj w serwisie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483; z 2001 r., Nr 28, poz. 319; z 2006 r., Nr 200, poz. 1471; z 2009 r., Nr 114, poz. 946), każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Problematykę organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „Skargi i Wnioski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 i poz. 868) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Jemielnica reguluje PDFZarządzenie Nr 149.16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 22 września 2016 r. w sprawie regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy Jemielnica.pdf (4,77MB).

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Sekretariacie Wójta - dostęp do rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922).

Wójt przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:30.

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy – we wtorki w godzinach od 12:00 do 17:00

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinie 15:30 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są w sekretariacie, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie lub telefonicznie, za pośrednictwem telefax, poczty tradycyjnej lub elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 10:00 w dniu przyjęć.


Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy

 


Liczba wyświetleń podstrony: 13985