Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  PDF06. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jemielnica”.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jemielnica”.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica.
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.pdf
 8. Podjęcie uchwały sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf