Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XVIII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (395,55KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (408,61KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.pdf (357,60KB)
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
  PDF12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i.pdf (103,25KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.pdf (170,00KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica.pdf (102,47KB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
  PDF15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.pdf (104,86KB)