Menu główne
Inne


!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż w dniu 29 lipca 2020 r. w miejscowościach: Centawa, Barut, Gąsiorowice, Łaziska, Piotrówka i Wierchlesie odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów segregowanych (plastik, metale – pojemnik/worek żółty)


Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku


BARUT, GĄSIOROWICE, CENTAWA

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - BARUT, GĄSIOROWICE, CENTAWA


JEMIELNICA I

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - JEMIELNICA I


JEMIELNICA II

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - JEMIELNICA II


PIOTRÓWKA, ŁAZISKA, WIERCHLESIE

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - PIOTRÓWKA, ŁAZISKA, WIERCHLESIE


Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku


GMINA JEMIELNICA

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 lipca 2020  roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - Gmina Jemielnica


Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku


BARUT, GĄSIOROWICE, CENTAWA

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia  do 30 czerwca 2020 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - BARUT, GĄSIOROWICE, CENTAWA


JEMIELNICA I

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - JEMIELNICA I


JEMIELNICA II

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - JEMIELNICA II


PIOTRÓWKA, ŁAZISKA, WIERCHLESIE

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do do 30 czerwca 2020 roku Harmonogram wywozów - wersja do wydruku - PIOTRÓWKA, ŁAZISKA, WIERCHLESIE


Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku

Korekta informacji o osiągniętych przez Gminę Jemielnica w roku 2018, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowaniaPUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

W związku z wejściem w życie nowelizacji tzw. "ustawy śmieciowej", gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W tabeli poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Rodzaj przyjmowanego odpadu

Telefon kontaktowy

1.

Serwis Ogumienia
E. i J. Goczoł S.J.

 47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1-go Maja 35

Opony

077 461 90 73
tel. kom. 604 524 408

 

2.


EKO SPEKTRUM
ul. Wspólna 1

45-837 Opole

Folia

606 967 774Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku


Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Jemielnica w roku 2018, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania
Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku


Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku


Informacja o osiągniętych przez Gminę Jemielnica w roku 2017, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku


Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku


Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Jemielnica w roku 2016, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Harmonogram wywozów - wersja do wydruku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Jemielnica w roku 2015, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram zbiórki odpadów z terenu Gminy Jemielnica od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Harmonogram wywozów - wersja do wydruku


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościInformacja o osiągniętych przez Gminę Jemielnica w roku 2014, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania
Informacja dla mieszkańców Gminy Jemielnica


Obecnie firma odbierająca odpady z terenu Gminy Jemielnica rozprowadza naklejki z kodami kreskowymi. Jedną naklejkę z kodem kreskowym należy umieścić na pojemnik (np. na odpady zmieszane, popiół czy odpady segregowane), w widocznym miejscu, z boku pojemnika, możliwie jak najbliżej górnej krawędzi. W przypadku wystawiania odpadów w workach kod taki musi być naklejany na każdy wystawiony worek.

Informacja dotyczące osiągniętych w roku 2013 przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła wynosi 31,3 % (wymagany w 2013 roku 12%),
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100% (odpady które trafiły na składowisko zostały całkowicie zagospodarowane),
  • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania został ograniczony do 116,86 % ( wymagany poziom wynosi 50 %)

Kto odbiera odpady komunalne w Gminie Jemielnica

Możliwość wypełnienia deklaracji przez INTERNET

Od dnia 1 sierpnia 2013 r. istnieje możliwość wypełnienia deklaracji przez internet. Deklarację można wypełnić na dwa sposoby:

Informacja dla mieszkańców Gminy Jemielnica (dotyczy kodó kreskowych))

Obecnie firma odbierająca odpady z terenu Gminy Jemielnica rozprowadza naklejki z kodami kreskowymi. Jedną naklejkę z kodem kreskowym należy umieścić na pojemnik (np. na odpady zmieszane, popiół czy odpady segregowane), w widocznym miejscu, z boku pojemnika, możliwie jak najbliżej górnej krawędzi. W przypadku wystawiania odpadów w workach kod taki musi być naklejany na każdy wystawiony worek.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica)

Harmonogram wywozów

Ulotka - Gmina Jemielnica

Ulotka
Ulotka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jemielnica!

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Nowe regulacje prawne wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjętej 1 lipca 2011 r. główną odpowiedzialność za właściwą organizację systemu selektywnej gospodarki odpadami nakładają na gminy. Tak jak w innych krajach europejskich to właśnie gminy będą odpowiedzialne za stworzenie, utrzymanie i rozwój lokalnej gospodarki odpadami, ukierunkowanej na wzrost poziomów odzysku i recyklingu surowców. Dotychczas funkcjonujące rozwiązania w gospodarce odpadami okazały się nieefektywne i na tyle skuteczne, aby spełnić wymogi UE w tym zakresie.

Grożą nam znaczące konsekwencje finansowe o ile nie uda się wdrożyć sprawnie działających systemów selektywnej zbiórki i proekologicznego zagospodarowania odpadów, a nie jedynie ich transportu na składowiska. Rozwój systemu recyklingu jest koniecznością. Tylko sprawnie działające podmioty redukujące odpady poprzez ich odpowiednie zagospodarowanie na potrzeby recyklingu materiałowego i organicznego mogą temu zadaniu podołać. W działaniach tych szczególną rolę mają do odegrania gminy, ale również podmioty prywatne i organizacje społeczne, które powinny w tym obszarze współdziałać i tworzyć lokalne partnerstwa. Selektywna gospodarka odpadami dysponuje też ogromnym potencjałem w tworzeniu przyjaznych środowisku „zielonych” lokalnych miejsc pracy.

Za odbiór odpadów wnosić będziemy opłaty według stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Wcześniej w drodze przetargu wyłoniona zostanie firma wywozową, która będzie realizowała to zadanie na terenie naszej Gminy.

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

Umowy obowiązujące obecnie mają określony termin rozwiązania nie dłuższy niż do 30 czerwca 2013 roku. Każdy właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych. Gmina zorganizuje system zagospodarowania odpadów komunalnych i określi zasady postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.

Za zagospodarowanie odpadów komunalnych wszyscy mieszkańcy gminy będą uiszczać opłatę , która uwzględnia koszty transportu, zagospodarowania i zarządzania gospodarką odpadami w gminie.

Podwyższoną opłatę będą uiszczać te osoby, które nie segregują odpadów. Jeśli będziemy sortować odpady, to - z korzyścią dla środowiska i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem w wielu miejscach kraju.

Proszę zatem jak najszybciej złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich. Druki deklaracji i wzory wypowiedzeń umów z PUKiM można odebrać u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy.

Szczegółowych informacji udzieli Gabriela Hajduk - budynek Nr 1 Urzędu Gminy, pokój nr 8, tel. (77) 462 35 13, email: g.hajduk@jemielnica.pl

Z poważaniem:
Joachim Jelito
Wójt Gminy JemielnicaMija termin składania deklaracji

Każdy z właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne i zamieszkujący w granicach administracyjnych gminy Jemielnica zobowiązany jest do złożenia deklaracji.

Deklaracje można pobrać w Urzędzie Gminy Jemielnica. (w wersji papierowej) lub ze strony www.odpady.jemielnica.pl w zakładce Deklaracje, wzory dokumentów

Deklaracje można składać w budynku Nr 1 Urzędu Gminy Jemielnica, w pokoju nr 8, w godzinach pracy Urzędu (Poniedziałek - Piątek; 7:30 - 15:30)


DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA: 31 marca 2013 r.
Copyright by www.odpady.jemielnica.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.